Editörden

11. Sayı Yazı Çağrısı

Sevgili kız kardeşlerimiz, Feminerva’nın 11. sayısında en yakıcı, en can alıcı gündemimiz olan derinleşen yoksulluğumuzu işlemek istedik. Yaşam koşullarının kötüleşmesinin bir adım ötesinde, koşulların giderek ortadan kalktığı bir pahalılık ve yoksulluk gerçeğinin ortasındayız. Haliyle bizi bu kadar belirleyen, üstelik belirlenimi bile cinsiyetçilikten beslenen bu gündemin ancak, en ince ayrıntılarına kadar girersek hakkını verebileceğimizi düşündük.

Yoksulluk Kimin Sırtında?

Sevgili kız kardeşlerimiz, Feminerva’nın 11. sayı dosya konumuzda en yakıcı, en can alıcı gündemimiz olan derinleşen yoksulluğumuzu işlemek istedik. Yaşam koşullarının kötüleşmesinin bir adım ötesinde, koşulların giderek ortadan kalktığı bir pahalılık ve yoksulluk gerçeğinin ortasındayız. Haliyle bizi bu kadar belirleyen, üstelik belirlenimi bile cinsiyetçilikten beslenen bu gündemin ancak, en ince ayrıntılarına kadar girersek hakkını verebileceğimizi düşündük. Bittabi sizlerin de katkılarıyla açığa çıkacak, derinleşecek ve tamamlanabilecek olan dosyamızı yazılarınızla güçlendireceğinize eminiz. Bunun için aşağıdaki konular çerçevesinde ve/veya gözümüzden kaçan başka ayrıntılara dair yazacağınız yazıları, en geç 25 Ekim tarihine kadar bize mail yoluyla ulaştırabilirsiniz.

*Kadınların sağlık hizmetlerine ulaşımında, yoksullaşmanın ve sağlık hizmetlerindeki dönüşümlerin yarattığı zorluklar.

– Doğum kontrol yöntemlerine erişimin zorlaşması ve kürtaj

– Düzenli olarak yapılması gereken testlere (Pap-Smear testi, HPV testi, meme kanseri tanı süresi) ve olunması gereken aşılara ulaşımın zorlaşması

*Alım gücünün düşmesiyle birlikte sosyal hizmet imkanlarına erişimde yaşadığımız sorunlar ve cinsiyetçilik

*Emeklilik/emekli olamamak, yaşlı kadınların yoksullukla imtihanı

*Yoksulluğun çocuklar üzerindeki etkileri

*Yoksulluk ve Kadın Emeği

– Karşılıksız ev emeğinin giderek yoğunlaşması. Tasarruf zorunluluğu.

– Bakım emeğinin kamulaştırılması (güncel bağlamda)

– Ücretli emeğin güvencesizleştirilmesi, esnekleşmesi

– Maaş eşitsizliği

*Zamlarla birlikte hayatlarımız nasıl gidiyor? (Bu soruya kendi hayatınızdan kısa cevaplar vererek bize ulaştırabilirsiniz. En fazla 500 vuruşluk olması gerekiyor.

*Sosyal ve kültürel hayatın içerisinde halihazırda az olan kadınların, yoksullukla birlikte tamamen çekilmesi gerçeği

* Krizler ve yoksulluğun çemberinde ruh sağlımız nasıl?

– İntiharlar

– Sosyalleşememenin yarattığı psikolojik sorunlar, depresyon döngüsüne girmek

– Profesyonel destek imkanlarına ulaşamamak

– Sosyal medyada pazarlanan well-being durumu, değersiz hissetmek

*Barınma sorunu

-Evsizlik tehdidi

– Artan kiralar ve kadınların yalnız yaşayama gerçeğiyle birlikte gelen, boşanamamak -şiddet döngüsünden çıkamama – sığınma evleri

*Enflasyon artışı ve pahalılıkla derinleşen gıda krizi

*Genç kadınlar

 -Üniversiteye girememek, girsek bile sürdürememek

            – Aile evlerine geri dönüş

*LGBTİ+ların yaşamında yoksulluk gerçeği

– İş hayatındaki fırsat eşitsizliği ve aile kurumu ile ilişkilerin sonuçlarında  yoksullaşma

– Yoksullukla birlikte derinleşen toplumsal ötekileşme

*Kadına yönelik artan erkek şiddetin yoksullukla bağlamı

Yazarlara öneriler ve bazı zorunluluklar

• Microsoft Office World formatına uygun bir formatta mail yoluyla gönderilmeli.
• Times New Roman fontunda ve 12 punto büyüklüğünde yazılmalı.
• İçerikte yazının başlığı, yazarın adı soyadı, varsa yazıya dair notlar, ekler ve içerilecek etiketler mutlaka bulunmalı.
• Yazım kuralları noktasında TDK’nin esaslarına uygun olmalı.
• Yazınızda verilecek referanslar eser adı, yazarın adı soyadı, eser yılı ve sayfa numarası şeklinde olmalı.
• Yazılarda herhangi bir vuruş sayısı/uzunluk kısıtlaması yoktur.
• Yazılar yayın kurulumuz tarafından okunacak ve derginin içeriğine ve yukarıdaki kurallara uygunluğuna göre yayımlanıp yayımlanmayacağına yayın kurulumuz tarafından karar verilecek.
• Sitemizde yayımlanan yazıların tüm sorumluluğu yazarına aittir.
Bu formata uygun biçimlerde yazdığınız yazılarınızı feminervadergi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.